Adatkezelési tájékoztató

Stimm Péter e.v. adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Az Adatkezelő adatai:

Név: Stimm Péter egyéni vállalkozó

Adószám: 68770514-1-42

Székhely: Budapest, 1146.Budapest, Francia út 49/a  I/2

Weblap: www.masszazsstudio.eu

Kapcsolattartás

Telefonszám: +36 30 983 2751

E-mailThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon,  e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás 

 

1. Adakezelési célok

Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevél küldése céljából kezelem.

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. Az Ön személyes adatának használata ( név, cím ) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. Telefonszámára,nevére az időpont egyeztetése miatt van szükség  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 
 3. Neve,címe ( adószáma,ha van) és e-mail címe - ajándékutalvány vásárlásánál kötelező adatszolgáltatás amennyiben átutalással fizet,valamint ha ehhez írásban hozzájárult a masszázs előtti nyilatkozat kitöltésével, vagy e-mailen feliratkozott hírlevél küldésére- hírlevél küldése miatt szükséges. A hírlevél akciókat, illetve egyéb információkat tartalmaz szolgáltatásaimról.
 4. Lakcímére -ajándékutalvány vásárlásánál kötelező adatszolgáltatás számla kiállítása miatt,amennyiben átutalással fizet, illetve ehhez írásban hozzájárult a nyilatkozat kitöltésével- postai úton küldök marketing célú információkat.

 

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésére törlöm, vagy az utólsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm.

 

4. Érintett jogok

A személyes adataival kapcsolatban Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok:

 1. hozzáférés,az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 8. tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Székhelyen, zárható helyen  Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 Könyvelő felé

Könyvelőnél, Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév

Telefonszám

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

Biztonsági mentéssel elvégezve zárható helyen

az üzleti kapcsolat fennállását követő egy év -  -írásban bármikor kérhető a törlés